Page
  18781
Total
32655
Home Enlightened Buddha

ANNOUNCEMENTUpcoming Events
Compassionate Buddha Temple

Upcoming Events
Buddha Blessed Temple

Upcoming Events
Enlightened Buddha Temple

Upcoming Events
Buddhist Mind Temple


Youth Buddhist YouTube Channels

Youth Buddhist YouTube Channels Program - In this program, the Buddhist volunteer youths read Buddhist stories, Buddhist sutras, or Buddhist movies' subtitles. Each volunteer youth has his/her own YouTube channel where he/she publishes his/her recorded videos.


Youth YouTube Channels Guidelines

Youth Buddhist YouTube Channels Program Guidelines provide guidelines and instructions on how to create a YouTube channel, recording videos, and publishing videos.


Homeless Program

The Homeless Program at Enlightened Buddha Temple provides 100 gifts to the homeless in downtown Houston Texas each month.


Vietnamese website
www.vietbuddhism.com
 
 

BUDDHIST CLASSES FOR ADULTS


Asian Religions Class at the University of HoustonBuddhist Discussion (Senior & College)
Friday (7:00-8:00PM EST)

This class is for both online and onsite at the Buddha Blessed Temple.


Buddhist Lesson
Monday (7:00-8:00PM EST)

                   This is an online class.


Consciousness-only
Sunday (6:00-7:00PM CST)

This is an online class. There are various topics discussed, such as consciousnesses, Buddhist Psychology, 12-link Dependent Origination, Bardo, and Bodhisattva path, etc ...


Flower Adornment (Avatamsaka) Sutra
Saturday (3:00-4:00 PM CST)Hội Thảo - Tỳ Kheo Thích Hằng Đạt
Seminar - Rev. Thich Hang DatLotus Sutra
Saturday (4:00-5:00PM EST)

                  This is an online class.


Meditation Class at the Indiana University SoutheastMeditation Class at the University of HoustonSurangama Sutra Discussion
Wednesday (7:30-8:30PM EST)

                  This is an online class.


Teaching Buddhism at the University of Houston - Rev. Thich Hang Dat


BUDDHIST CLASSES FOR YOUTHS


Buddhist Class for Grade 3rd - 5th
Friday (8:00-9:00PM EST)

This is an online class for grades 3rd-5th where they learn various topics, such as the life of Buddha, the law of cause and effect, how to respect and honor parents, how to respect teachers and others, and Buddha's teachings.
Đây là lớp học trực tuyến dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, nơi các em học các chủ đề khác nhau, chẳng hạn như cuộc đời Đức Phật, luật nhân quả, hiếu kính cha mẹ, hiếu kính thầy cô và người khác, và giáo lý của Đức Phật.


Buddhist Class for Grade 6th - 11th
Friday ( 8:30-9:30PM EST)

                  This is an online class.


Buddhist Class for Grade 7th - 12th
Saturday (12:30-1:30PM CST)

                  This is an online class.


Buddhist Class for Grade K - 2nd
Friday (5:45-6:45PM EST)

                  This is an online class.


Buddhist Youth Class
Friday (8:30-9:30PM EST)

                  This is an online class.


Children Stories - Rev. Thich Hang DatFree Online After School Tutoring Service
K-8th - Monday-Thursday (6:00-7:30PM EST)

                  This is an online class.


Onsite Youth Buddhist class
Friday (7:00-8:30 PM CST)

This is an onsite class at Enlightened Buddha Temple (Chua Phat Giac).


Onsite Youth Vietnamese & Buddhist Class
Sunday (12:00-4:00 PM EST)

                  This is an online class.

LỚP PHẬT PHÁP DÀNH CHO NGƯỜI LỚN


Cuộc Đời Đức Phật
Chủ Nhật (8:30-9:30PM EST)

                Lớp học trực tuyến trên Zoom.


Duy Thức Học
Thứ Bảy (7:15-8:15PM CST)

                   Lớp học trực tuyến trên Zoom.


Giảng Pháp - Tu Học Mỗi Tháng tại Tu Viện Vạn Phật Đảnh II - Chủ NhậtLỚP PHẬT PHÁP - BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA
THỨ BẢY (7:00-8:00PM EST)

                Lớp học trực tuyến trên Zoom.

LỚP PHẬT PHÁP DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN


Lớp Phật Pháp cho các em cô nhi tại Chùa Thiện Tâm
Thứ Ba (7:00-8:00 AM CST)


PHÁP ÂM


Hòa Thượng Hư Vân - Pháp ÂmHòa Thượng Tuyên Hóa - Pháp ÂmHòa Thượng Tuyên Hóa
Kinh Sách Lược Giảng


SUTRAS / KINH ĐIỂN


Kinh Điển Nam Tông
Theravada Suttas in VietnamseKinh Nam Tông Bằng tiếng Anh
Theravada Scriptures (Suttas)Kinh Thường Tụng
Buddhist Sutras in Vietnamese


CEREMONIES / NGHI LỄ


Buddhist Wedding Ceremony
Lễ Hằng ThuậnLễ Truyền Tam Quy Ngũ Giới
Taking Three Refuges and Five Precepts CeremonyTết Nguyên Đán / Lunar New Year


CHARITIES / TỪ THIỆN


Cứu trợ nạn nhân bão lụt ở Việt Nam 2020
Supporting The Hurricane Victims in Vietnam 2020Phát gạo cho người nghèo ở Long An 23/10/2023 - 24/10/2023
Distributing rice to the poor in Long An district 10/23/2023 - 10/24/2023Từ Thiện tại Việt Nam 13/07/2023 - 17/08/2023
Charitable Works in Vietnam 07/13/2023 - 08/17/2023CONTACT

Address:
10022 Gaines Road
Sugar Land, TX 77498

Phone:
832-863-1861
346-491-3117

Email:
thichhangdat66@gmail.com 
Go Back
LeADiDaPhat001.jpgLeADiDaPhat002.jpgLeADiDaPhat003.jpgLeADiDaPhat004.jpgLeADiDaPhat005.jpgLeADiDaPhat006.jpgLeADiDaPhat007.jpgLeADiDaPhat008.jpgLeQuanAm001.jpgLeQuanAm003.jpgLeQuanAm005.jpgLeQuanAm006.jpgLeQuanAm007.jpgLeQuanAm008.jpgLeQuanAm009.jpgLeQuanAm011.jpgLeQuanAm012.jpgLeQuyY001.jpgLeQuyY002.jpgLeTrungThu002.jpgLeTrungThu003.jpgLeTrungThu004.jpgLeTrungThu005.jpgLeTrungThu006.jpgLeTrungThu007.jpgLeTrungThu008.jpgLeXuatGiaGieoDuyen001.jpgLeXuatGiaGieoDuyen002.jpgLeXuatGiaGieoDuyen003.jpgTuThien001.jpgTuThien0010.jpgTuThien002.jpgTuThien003.jpgTuThien004.jpgTuThien005.jpgTuThien006.jpgTuThien007.jpgTuThien008.jpgTuThien009.jpgVuLan001.jpgVuLan002.jpgVuLan003.jpgVuLan004.jpgVuLan005.jpgVuLan006.jpgVuLan007.jpgVuLan008.jpgVuLan009.jpg