Page
  10633
Total
16996
Home Enlightened Buddha

ANNOUNCEMENT

Special Celebration, the Amitabha Buddha 2023
Đại Lễ Cầu Nguyện Phật A Di Đà 2023: 10:00AM-12:00PM CST (17/12/2023)

Winter Retreat 2023
Phật Thất Mùa Đông 2023: 08:00AM-05:00PM CST (18/12/2023 - 24/12/2023)

Chương Trình Dạy Kèm Trực Tuyến - 6:00-7:30 PM EST (28/08/2023)
Free Online After School Tutoring Services - 6:00-7:30 PM EST (28/08/2023)


Upcoming Events
Compassionate Buddha Temple

Upcoming Events
Buddha Blessed Temple

Upcoming Events
Enlightened Buddha Temple

Upcoming Events
Buddhist Mind Temple


Youth Buddhist YouTube Channels

Youth Buddhist YouTube Channels Program - In this program, the Buddhist volunteer youths read Buddhist stories, Buddhist sutras, or Buddhist movies' subtitles. Each volunteer youth has his/her own YouTube channel where he/she publishes his/her recorded videos.


Youth YouTube Channels Guidelines

Youth Buddhist YouTube Channels Program Guidelines provide guidelines and instructions on how to create a YouTube channel, recording videos, and publishing videos.


Homeless Program

The Homeless Program at Enlightened Buddha Temple provides 100 gifts to the homeless in downtown Houston Texas each month.


Vietnamese website
www.vietbuddhism.com
 
 

BUDDHIST CLASSES FOR ADULTS


Buddhist Discussion (Senior & College)
Friday (7:00-8:00PM EST)

This class is for both online and onsite at the Buddha Blessed Temple.


Buddhist Lesson
Monday (7:00-8:00PM EST)

                   This is an online class.


Consciousness-only
Sunday (6:00-7:00PM CST)

This is an online class. There are various topics discussed, such as consciousnesses, Buddhist Psychology, 12-link Dependent Origination, Bardo, and Bodhisattva path, etc ...


Lotus Sutra
Saturday (4:00-5:00PM EST)

                  This is an online class.


Surangama Sutra Discussion
Wednesday (7:30-8:30PM EST)

                  This is an online class.

BUDDHIST CLASSES FOR YOUTHS


Buddhist Class for Grade 3rd - 5th
Friday (8:00-9:00PM EST)

This is an online class for grades 3rd-5th where they learn various topics, such as the life of Buddha, the law of cause and effect, how to respect and honor parents, how to respect teachers and others, and Buddha's teachings.
Đây là lớp học trực tuyến dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, nơi các em học các chủ đề khác nhau, chẳng hạn như cuộc đời Đức Phật, luật nhân quả, hiếu kính cha mẹ, hiếu kính thầy cô và người khác, và giáo lý của Đức Phật.


Buddhist Class for Grade 6th - 11th
Friday ( 8:30-9:30PM EST)

                  This is an online class.


Buddhist Class for Grade 7th - 12th
Saturday (12:30-1:30PM CST)

                  This is an online class.


Buddhist Class for Grade K - 2nd
Friday (5:45-6:45PM EST)

                  This is an online class.


Buddhist Youth Class
Friday (8:30-9:30PM EST)

                  This is an online class.


Free Online After School Tutoring Service
K-12th - Monday-Thursday (6:00-7:30PM EST)

                  This is an online class.


Onsite Youth Buddhist class
Friday (7:00-8:30 PM CST)

This is an onsite class at Enlightened Buddha Temple (Chua Phat Giac).


Slideshows - Onsite Youth Buddhist class
Friday (7:00-8:30 PM CST)

This is an onsite class at Enlightened Buddha Temple (Chua Phat Giac).

LỚP PHẬT PHÁP DÀNH CHO NGƯỜI LỚN


Cuộc Đời Đức Phật
Chủ Nhật (8:30-9:30PM EST)

                Lớp học trực tuyến trên Zoom.


Duy Thức Học
Thứ Bảy (7:15-8:15PM CST)

                   Lớp học trực tuyến trên Zoom.

PHÁP ÂM


HÒA THƯỢNG HƯ VÂN - PHÁP ÂMHÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - KINH SÁCH LƯỢC GIẢNGHÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - PHÁP ÂM


CHARITIES / TỪ THIỆN


Cứu trợ nạn nhân bão lụt ở Việt Nam 2020
Supporting The Hurricane Victims in Vietnam 2020Phát gạo cho người nghèo ở Long An 23/10/2023 - 24/10/2023
Distributing rice to the poor in Long An district 10/23/2023 - 10/24/2023TỪ THIỆN TẠI VIỆT NAM 13/07/2023 - 17/08/2023
CHARITABLE WORKS IN VIETNAM 07/13/2023 - 08/17/2023


SUTRAS / KINH ĐIỂN


Kinh Điển Nam Tông
Theravada Suttas in VietnamseKinh Nam Tông Bằng tiếng Anh
Theravada Scriptures (Suttas)Kinh Thường Tụng
Buddhist Sutras in VietnameseCONTACT

Address:
10022 Gaines Road
Sugar Land, TX 77498

Phone:
832-863-1861
346-491-3117

Email:
thichhangdat66@gmail.com 
Go Back
LeADiDaPhat001.jpgLeADiDaPhat002.jpgLeADiDaPhat003.jpgLeADiDaPhat004.jpgLeADiDaPhat005.jpgLeADiDaPhat006.jpgLeADiDaPhat007.jpgLeADiDaPhat008.jpgLeQuanAm001.jpgLeQuanAm003.jpgLeQuanAm005.jpgLeQuanAm006.jpgLeQuanAm007.jpgLeQuanAm008.jpgLeQuanAm009.jpgLeQuanAm011.jpgLeQuanAm012.jpgLeQuyY001.jpgLeQuyY002.jpgLeTrungThu002.jpgLeTrungThu003.jpgLeTrungThu004.jpgLeTrungThu005.jpgLeTrungThu006.jpgLeTrungThu007.jpgLeTrungThu008.jpgLeXuatGiaGieoDuyen001.jpgLeXuatGiaGieoDuyen002.jpgLeXuatGiaGieoDuyen003.jpgTuThien001.jpgTuThien0010.jpgTuThien002.jpgTuThien003.jpgTuThien004.jpgTuThien005.jpgTuThien006.jpgTuThien007.jpgTuThien008.jpgTuThien009.jpgVuLan001.jpgVuLan002.jpgVuLan003.jpgVuLan004.jpgVuLan005.jpgVuLan006.jpgVuLan007.jpgVuLan008.jpgVuLan009.jpg